Kontakt


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą ofertą.

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

e-mail: msgc@msgc.pl
telefon: +48 798 394 366

MSG Commodities sp. z o.o.
Concept Tower

ul. Grzybowska 87  00-844 Warszawa
KRS 0000721277 NIP 1231389978 REGON 369588415




MSG Commodities sp. z o.o. Concept Tower ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa - Broker Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej  rejestracja Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000721277 kapitał zakładowy 50.000 zł (PLN) wpłacony w całości.