Kontakt


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą ofertą.


MSG Commodities sp. z o.o.
Concept Tower
ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
KRS 0000721277 NIP 1231389978 REGON 369588415

e-mail: msgc@msgc.pl
telefon: +48 798 394 366
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

MSG Commodities sp. z o.o. Concept Tower ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
rejestr Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy numer KRS 0000721277
kapitał zakładowy 50.000 zł (PLN) wpłacony w całości.