Kontakt


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą ofertą.


e-mail: msgc@msgc.pl
tel. +48 798 394 366
MSG Commodities sp. z o.o.
ul. Warszawska 11
05-520 Konstancin Jeziorna
KRS 0000721277 NIP 1231389978 REGON 369588415MSG Commodities sp. z o.o. ul. Warszawska 11 05-520 Konstancin - Jeziorna k. / Warszawy - akredytowany broker BUTB, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000721277 kapitał zakładowy 50.000 zł (PLN) wpłacony w całości.