Cement


Cement

W ostatnich latach obserwujemy wzrost produkcji cementu na rynkach wschodnich. Białoruś posiada kilka państwowych cementowni, jednak można zaobserwować dość dużą konkurencję wśród sprzedawców podczas sesji giełdowych, w ofercie dominuje także cement sprowadzany z Rosji. Od połowy 2020 roku następuje stopniowy wzrost zainteresowania importem cementu do Polski.  Zapraszamy do kontaktu.