Stal


Stal

Białoruski rynek stali jest zdominowany przez kilka państwowych podmiotów zajmujących się standaryzowaną produkcją na eksport do krajów Unii Europejskiej, a także Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu. Asortyment produkcji jest bardzo bogaty, a jakość potwierdzona certyfikatami i niezależnymi badaniami, spełnia oczekiwania bardzo licznej grupy stałych odbiorców. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ofertą zakupu wyrobów ze stali, zapraszamy do kontaktu.