MSG Commoditiesusługi maklerskie

Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa

O nas


Makler Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej
(Белорусская Универсальная Товарная Биржа, Belarusian Universal Commodity Exchange).

Pełnimy rolę eksperta w relacjach handlowych z Republiką Białorusi, oraz z pozostałymi krajami Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (mn. Rosja), reprezentujemy interesy przedsiębiorstw jako kupujących i sprzedających poprzez Białoruską Uniwersalną Giełdę Towarową, a także w bezpośrednich umowach obejmujących różne, w zasadzie wszystkie grupy i rodzaje towarów będących przedmiotem obrotu. Istnieje kilka powodów aby zostać naszym Klientem, posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu transakcji, znajomość specyfiki i lokalnych warunków, oferujemy pełen dostęp do wszystkich produktów dostępnych przez Białoruską Uniwersalną Giełdę Towarową. Oferujemy negocjowane ceny za usługi i indywidualne podejście do każdego Klienta.

O nas

Kontakt


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą ofertą.


MSG Commodities sp. z o.o.
Concept Tower
ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
KRS 0000721277 NIP 1231389978 REGON 369588415

e-mail: msgc@msgc.pl
telefon: +48 798 394 366
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

MSG Commodities sp. z o.o. Concept Tower ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
rejestr Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy numer KRS 0000721277
kapitał zakładowy 50.000 zł (PLN) wpłacony w całości.