Warunki


Ze względu na charakter naszej działalności, zobowiązani jesteśmy w szczególności do zachowania pełnego profesjonalizmu w relacjach z Klientami. Od partnerów biznesowych oczekujemy budowy relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. MSG Commodities sp z o.o. nie zajmuje stanowiska i nie komentuje wydarzeń politycznych, neutralnie traktuje kwestie światopoglądowe, oraz nigdy nie prezentuje własnych opinii w w/w zakresie. 

Naszym celem jest pogłębianie relacji biznesowych ze wschodnimi sąsiadami, a przyjęta strategia, sposób i zakres działalności, w dużym stopniu przyczynia się do jego codziennej realizacji.    


zarząd

MSG Commodities sp. z o.o.